برنامه رویداد

کیش اینوکس ۲۰۱۹

گفتگو با رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری کرج

آرش ارشد: سازمان بخش کوچکی از شهرداری بزرگ است، در یک شهر پرجمعیت که مقام معظم رهبری اسم این شهر را ایران کوچک گذاشتند زیرا ما میزبان مهربان اقوام و طبیعت هستیم پس ما وظیفه داریم امر اقامت، تردد و میزبانی را تسهیل کنیم. آرش ارشد، رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری کرج این مسئله را مطرح می‌کند که نیاز به سرمایه گذاری در شهرداری ها از سال ۱۳۶۲ به بعد شکل گرفت. در شهر کرج نیز در سال ۱۳۹۵ سازمان سرمایه گذاری تاسیس شد و به دنبال آن پروژه هایی طراحی و برآورد شده است. ایشان معتقد است که موضوع سرمایه گذاری دارای اهداف کلی است که متناسب با نیاز شهری و اقلیمی می‌باشد.

 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد