برنامه رویداد

کیش اینوکس ۲۰۱۹

گفتگو با مدیرعامل بیمه ملت

علی صلاحی نژاد: بیمه ملت سازمانی دانش پایه، توانمند، بر پایه فناوری اطلاعات است.صلاحی نژاد معتقد است بیمه ملت به عنوان یک شرکت نوآور، محصولات بیمه ای مختلفی را ارائه کرده است و مهمترین آن بیمه زندگی می‌باشد که از آن جمله میتوان بیمه مستمری زنان خانه دار، سپرده زندگی و مستمری آنی را نام برد. یکی از منابع موجود در بیمه ملت مربوط به دارایی های بسیار خوب شرکت و سرمایه گذاری های بازار سرمایه است .هم چنین با توجه به اینکه بخش عمده ای از منابع بیمه زندگی در بازار سرمایه در گردش است ، متناسب با افزایش رشد سوددهی در بازار سرمایه، شرکت توانسته بیشترین نرخ سود بیمه های زندگی که تقریبا ۲۴ درصد است را نصیب خود کند

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد