برنامه رویداد

گفتگو با مدیرعامل بیمه تعاون

طی سالهای سپری شده که از ورود صنعت بیمه می‌گذرد، همواره بیمه درمان تکمیلی به صورت گروهی (بالای ۵ نفر) ارائه شده است . بیمه تعاون به عنوان اولین شرکت بیمه امکان ارائه بیمه درمان تکمیلی فردی و خانوادگی را فراهم کرده است. مظلومی بیان میکند که شاخص توانگری مالی نشان دهنده سطح اعتبار و اعتماد مردم به شرکت بیمه می باشد که بیمه تعاون در رتبه یک قرار دارد. وی معتقد است که شرکتهای بیمه بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر هستند و علاوه بر این میتوانند در بازار سرمایه حضور داشته باشند تا بتوانند سود خوبی را برای سهامداران تهیه کنند. یونس مظلومی: بیمه تعاون از نظر توانگری مالی و سرعت ارائه خدمات در سطح بالایی قرار دارد.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد