برنامه رویداد

در حاشیه همایش نیم دایره

همایش نیم دایره؛ تجارت الکترونیکی ایران

نخستین برش از نیمدایره به «تجارت الکترونیکی ایران» اختصاص داشت. افزون بر این، ارائه ی گزارش شش ماهه اول امسال «دیجی کالا» فرصتی برای گفت و گویی راهگشا در این زمینه بود. این رویداد، آذر ماه ۹۸ با همت گروه رسانه ای دنیای اقتصاد و مشارکت دیجی کالا در «مرکز همایش های بین المللی رایزن» برگزار شد.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد