برنامه رویداد

در حاشیه همایش نیم دایره

گفتگو با رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران

در حاشیه همایش نیم دایره که به همت گروه رسانه ای دنیای اقتصاد ودیجی کالا برگزار شد؛ دکتر امیر ناظمی؛ رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران به تشریح اجزای اقتصاد دیجیتال در ایران پرداخته و اشاره میکند در سال ۹۷، در شرایطی که کشور رشد منفی در کل اقتصاد داشته، در حوزه اقتصاد دیجیتال، شاهد رشد ۶/۴٪ مثبت بودیم. اما امسال به دلیل قطعی اینترنت که تاثیر منفی زیادی گذاشت، نمیشود انتظار رشد نسبت به سال گذشته را داشت. از نظر ایشان بزرگترین نگرانی برای اقتصاد دیجیتال در سال ۹۹، امکان قطع مجدد اینترنت است.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد