برنامه رویداد

در حاشیه همایش نیم دایره

گفتگو با علی فیاض بخش، مدیر استراتژی شرکت سراواپارس

در حاشیه همایش نیمدایره که به بررسی فضای اقتصاد دیجیتال ایران اختصاص داشت ، گفتگویی با علی فیاض بخش، مدیر استراتژی شرکت سراواپارس داشتیم. از نظر فیاض بخش، فضاهای بکر و خالی در اقتصاد دیجیتال ایران وجود دارد که لجستیک یکی از آن بخش هاست. زیرساخت های مالی نیز در e_commerce میتواند بسیار کارآمد باشد زیرا بخش بزرگی از جامعه جهانی نیاز به خرده وام ها دارند که محل پیوند بازارهای مالی با e_commerce می‌باشد .

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد