برنامه رویداد

فجری به یاد سردار

چهل و یکمین فجر انقلاب امسال ، رنگ و بوی خاصی دارد  

امسال سردار دلها در میان ما نیست ، اما دل سردار با ماست

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد