۱۷ شهریور ۱۳۵۳: خبر خوش آلمان برای سرمایه‌گذاران کشورش؛ در این روز در جرائد خبری منتشر شد مبنی بر اینکه محمدرضا پهلوی با مشارکت ایران در سهام صنایع آلمانی موافقت کرده است.

۲۰ شهریور ۱۳۵۳: جمع‌آوری فاضلاب تهران به مناقصه می‌رود؛ این خبر زمانی منتشر شد که بررسی طرح فاضلاب تهران مراحل نهایی را طی می‌کند.

۱۹ شهریور ۱۳۸۳: نخستین نشست ایران و افغانستان در خصوص اجرای معاهده هیرمند در این مقطع برگزار شد. نشستی که در راستای توافق تقسیم آب هیرمند در سال ۵۱ برنامه‌ریزی شد.