به گزارش اکوایران، برنامه این هفته «سفر در زمان» در این هفته این موضوع را بررسی می کند. 

برخی اتفاقات و رویدادهای اقتصادی در طول تاریخ در هفته گذشته:

روایت تاریخی از ایده ساخت مترو در تهران

سفارت آمریکا در تهران تصرف شد

ایران و آذربایجان قرارداد گازی امضا کردند

شاخص بورس در سال ۸۴ چند بود؟

روزی که یارانه نقدی در ایران متولد شد

«سفر در زمان» را از اکوایران دنبال کنید.