آسمان طلای اصفهان، چه رنگ است امروز؟ روایت اکوایران را از سیزدهمین جشنواره طلا، جواهر، نقره، ساعت و صنایع وابسته ببینید.