به گزارش اکوایران٬ از نگاه این دسته از تحلیل گران، گرایش به خرید سکه در صورتی به شکل قابل توجهی پایین خواهدد آمد که این فلز گران بها به زیر محدوده ۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان هدایت شود. 

رفتار قیمت فلز گران بهای داخلی در هفته گذشته نشان داد که سکه به راحتی نمی تواند از سطح ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بالا برود. در مقابل، این فلز گران بها در چندین نوبت نشان نداد که تمایلی برای برگشت به کانال ۱۴ میلیون تومانی ندارد. 

بخشی از فعالان باور دارند در صورتی که در روز جاری دلار بالای محدوده ۳۲ هزار و ۸۰۰ تومان باقی بماند، خبری از فعالیت بازیگران کاهشی در بازار سکه نخواهد بود. در صورتی که اسکناس آمریکای به بالای محدوده ۳۳ هزار و ۲۰۰ تومان برگردد، می توان انتظار داشت که سکه امامی نیز به سوی سطح ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برگردد. در صورتی که دلار از مسیر کاهشی خارج شود،‌احتمال افت معنادار در بازار سکه وجود خواهد داشت. 

Untitled-27