بازدهی سکه در مهرماه بیشتر از دلار و شاخص کل بازار سهام بود،‌ موضوعی که نشان می دهد گرایش برای ورود به بازار فلز گران بهای داخلی بیشتر شده است. 

سکه امامی در اولین ماه پایین نزدیک به ۵ درصد افزایش قیمت را تجربه کرد، حال آنکه سهم دلار نزدیک شدن به محدوده رشد ۴ درصدی بود. در بازار سهام نیز گرایش به فروش افزایش یافت و شاخص کل بورس حتی به زیر محدوده یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحدی رفت.

با توجه به این شرایط می توان گفت که فشار تقاضا در بازار سکه بیشتر شده است، خصوصا اینکه این فلز گران بها در ماه مهر زیر کانال ۱۴ میلیون تومانی نوسان نکرد و در برخی اوقات حتی توانست تا سطح ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کند. 

به نظر می رسد‌، محدودیت های بازار ارز برای خرید موجب شده است که سکه با فشار تقاضا و افزایش حباب مواجه شود. با این حال، سکه دچار شوک قیمتی نشده است و بازارساز توانسته است که اجازه ندهد فلز گران بهای داخلی سقف قیمتی مهرماه ۹۹ یعنی محدوده ۱۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی را تجربه کند. 

حتی با دلار ۴۰ هزار تومانی نیز ارزش ذاتی فلز گران بهای داخلی به مرز ۱۶ میلیون تومانی نمی رسد، موضوعی که نشان می دهد کار راحتی پیش روی سکه بازان برای ادامه روند افزایشی نیست و آن ها با با ریسک بالا می توانند رکوردهای جدید قیمتی را در بازار به ثبت برسانند. 

Untitled-2