«کشور را نمی‌شود در بحران اداره کرد»؛ سیدحسین مرعشی، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی در گفت‌وگویی با «اکوایران» ضمن تأکید بر این موضوع، می‌گوید که دولت ابراهیم رئیسی یا باید برجام را احیا کند یا چین، روسیه و همسایگان را صدا کند و ۲.۵ میلیون بشکه نفت در روز بفروشد.