دادستان تهران گفت: برای یک ابربدهکار بانکی که با اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور و عدم بازپرداخت تسهیلات بانکی ریالی و ارزی، مال نامشروع تحصیل کرده بود، قرار جلب دادرسی و کیفرخواست صادر شده است.

علی صالحی اظهار کرد: این ابربدهکار بانکی با اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور و عدم بازپرداخت تسهیلات بانکی ریالی و ارزی، بالغ بر ۴۱ هزار و ۹۳۲ میلیارد و ۳۲۳ میلیون و ۵۷۶ هزار و ۲۷ ریال وجه رایج کشور و ۲۹ میلیارد و ۱۵۴ میلیون و ۸۵۱ هزار و ۳۳ وون کره جنوبی، مال نامشروع تحصیل کرده بود، قرار جلب دادرسی و کیفرخواست صادر شده است.

وی افزود: این کیفرخواست برای پرونده موسوم به «گروه. گ» صادر شده و شامل تشریح جرایم و درخواست مجازات قانونی برای یکی از بدهکاران کلان بانکی و ۲۵ متهم دیگر است که با تشکیل شرکت‌های متعدد چندین فقره تسهیلات ارزی و ریالی از بانک‌های اقتصاد نوین، آینده و پاسارگاد دریافت کرده و با وجود تمکن مالی و سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصادی پربازده از بازپرداخت تسهیلات خودداری کرده‌اند.

دادستان تهران اظهار کرد: طبق نظریات هیأت کارشناسی، شرکت‌های متعلق به متهم ردیف اول این پرونده، بیش از سه هزار و ۵۸۹ میلیارد ریال به بانک آینده، افزون بر ۳۱ هزار میلیارد ریال به بانک پاسارگاد و بالغ بر یک هزار و ۶۴۹ میلیارد و ۱۲۶ میلیون و ۴۵۲ هزار و ۴۷۳ ریال به بانک اقتصاد نوین بدهکارند.