به گزارش اکوایران، طبق اعلام آموزش و پرورش، اکنون نزدیک به ۵ ماه حقوق نیروهای خرید خدمات پرداخت نشده است و در این هفته فقط حقوق دو ماه آنها پرداخت خواهد شد. علی فرهادی سخنگوی وزارت آموزش و پرورش معتقد است: اگر منع بکارگیری آنها ایجاد نمی‌شد، اکنون بدهی به این گروه از معلمان نداشتیم.

به نقل از ایرنا، فرهادی گفت: قرارداد این معلمان به صورت خرید خدمات است که در واقع برای یک سال تحصیلی و موقت در نظر گرفته می‌شود و پس از آن قانون، نیاز و شرایط آموزش و پرورش ادامه همکاری با آنها را تعیین می‌کند.

فرهادی افزود: به معلمان خرید خدمات توصیه می‌کنیم که در آزمون استخدامی آموزش و پرورش شرکت کنند.

او گفت: در آزمون کتبی از نظر قانونی ضریبی برای معلمان خرید خدمات نمی‌توانیم بگذاریم چراکه در آزمون کتبی ضرایب مشخص است اما در مصاحبه که ۶۰ درصد آزمون را دارد، سوابق آنها را به عنوان امتیاز تاثیر می‌دهیم تا پس از عبور از مرحله کتبی در مرحله مصاحبه نتیجه مناسبی بدست آورند.

سخنگوی آموزش و پرورش ادامه داد: معلمان خرید خدمات سال‌ها معلم بوده‌اند و مهارت لازم را از طریق تجربه و آموزش کسب کرده‌اند و در نقاط مختلف کشور به آموزش مشغول بوده‌اند بنابراین هر سال سابقه آنها در مصاحبه امتیاز محسوب می‌شود.

فرهادی درباره پرداخت هر ۲ماه یکبار حقوق معلمان حق‌التدریس گفت: هنوز معتقدیم که اگر حق‌التدریس را به موقع پرداخت کنیم، انگیزه معلمان شاغل و بازنشسته برای تامین کسری نیرو بالا می‌رود.

او با اشاره به اینکه وزارتخانه در تامین به موقع اعتبارات دچار مشکل شده بود، افزود: با اینکه بودجه آموزش و پرورش محدود است اما در نهایت پیش از سال۱۴۰۲، پرداخت ۲ماه حق‌التدریس معلمان را انجام خواهیم داد.