آخرین سیاست گذاری اقتصاد

بعد از آزمون و خطای فراوان، پورتوریکو با دیدن ناکارآمدی برنامه‌های دولتی پرخرج، مقررات دست و پا گیر، مالیات بالا،…
در چند ماه گذشته تورم سالانه دهک اول که فقیرترین گروه جامعه به حساب می آید کاملا صعودی بوده، نرخ تورم این دهک در آبان…
سرمایه گذاری ترنج