به گزارش اکوایران بررسی ترازنامه 280 شکت صنعتی بورس نشان می دهد، سود آوری در برخی از صنایع در 3 ماه ماهه نخست سال جاری در مقایسه با بازه زمانی مشابه سال قبل رشد بالایی داشته است. آمار ها گویای این است که سودآوری تولید صنایع غذایی در بهار امسال در مقایسه با بهار 1400 رشدی معدل با 37.4 درصد را تجربه کرده، این در حالیست که رشد سود در این صنایع در سال گذشته منفی به ثبت رسیده بود. سیاست حذف ارز ترجیحی و آزاد سازی قیمت ها از علل عمده رشد سود در صنایع غذایی دانسته شده است. همچنین صنایع دارویی نیز سود آوری بالایی داشته و در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته بالغ بر 46 درصد رشد داشته است.

اگر چه سود آوری در شرکت ها و صنایع مسئله مالی به حساب می آید ولی باید به این نکته توجه کرد که برای تداوم تولید و پایداری رشد در صنایع داشتن حاشیه سود مطمئن از الزامات به شمار می آید. در جدول 3 وضعیت سود آوری شرکت های تولید بورس در بازه های عملکردی شش ماهه و نه ماهه و دوازده ماهه سال مالی 1400 مورد بررسی قرار گرفته است.

بر اساس آمار رشد اسمی سود شرکت ها در شش ماهه و نه ماهه 1400 نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب 108 و 64 درصد بوده است. اما بر اساس گزارش های دوازده ماه سود اسمی 484 شرکت بورسی در سال گذشته حدود 42/8 درصد بیشتر از سال قبل بوده است. این روند نشان می دهد که اثر جهش های قیمتی بر سود اسمی که در سال 99 نمایان شده و در نیمه اول سال 1400 نیز ادامه داشته، در نیمه دوم همین سال با فروکش کردن نوسانات ارزی کمتر شده است.

روند سود سازی شرکت های بورسی را می توان از طریق تعداد شرکت های زیان ده نیز دنبال کرد. بر اساس اطلاعات جدول 3 در شش ماهه و نه ماهه 1400 به ترتیب 64 و 56 شرکت سود خود را منفی گزارش کردند که این آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل 8 واحد بیشتر بوده است. اما بر اساس گزارش های دوازده ماهه سال گذشته تنها  34 شرکت زیان ده شناسایی میشوند که نسبت به سال قبل یک واحد کمتر شده است لذا بر اساس این شاخص سود آوری شرکت هایی که حاشیه سود پایینی داشته اند در سال 1400 بدتر از سال 99 نبوده است.

برای اینکه مشخص شود رشد سود در کدام صنایع بیشتر بوده است در جدول 3 عملکرد سود آوری شرکت ها به تفکیک صنایع نیز آورده شده است. در بین صنایع مهم مانند سنوات اخیر شرکت های خودرو سازی و ساخت قطعات بدترین وضعیت را از نظر سود آوری دارند؛ به صورتی که تنها صنعتی هست که جمع سود خالص شرکت های آن منفی می شود. در این صنعت مجموع زیان ایجاد شده در سال مالی1400 حدود 30 درصد بیشتر از سال قبل بوده است. صنعت محصولات شیمیایی و فلزات اساسی که صادرات محور هستند به ترتیب با 53 و 52/3 درصد رشد سود اسمی در همین سال نسبت به سال قبل بیشترین رشد در سود آوری در بین صنایع را داشتند.

به جز صنعت خودرو سازی، تنها صنعتی که رشد اسمی مجموع سود های شرکت های آن نسبت به سال قبل کمتر شده است، صنعت محصولات غذایی است که سود تجمیعی آن ها در سال گذشته حدود 1/4 درصد کمتر از سال قبل بوده است. صنعت محصولات دارویی که در شش ماهه و نه ماهه 1400 رشد اسمی سودش کمتر از تورم بود، در گزارش 12 ماهه وضعیت بهتری پیدا کرد و به رشد بالای 40 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رسید. از طرف دیگر صنعت فرآورده های نفتی که در دوره های شش و نه ماه رشد قابل توجه 88 و 66/4 درصدی سود نسبت به مدت مشابه سال قبل را رقم زده بود در 12 ماهه سال قبلی تنها توانسته 29/3 درصد بیشتر از سال قبل سود بیشتری ایجاد کند.

photo_2022-08-22_11-41-36