در مراسم تجلیل از او جمعی از اقتصاددانان و صاحب نظران حضور داشتند.این ویدیو که از سوی اکو ایران به پاس کوشش او برای ترویج آزادی ساخته شده در مراسم تجلیل به نمایش درآمد.