مرکز پژوهش های مجلس گزارشات مختلفی در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۱ و با هدف بررسی نقاط ضعف، ابهامات و موارد کلیدی حوزه های مختلف منتشر کرده است.

در یکی از گزارشات که بخش "روستایی و عشایری" مورد بررسی قرار گرفته، عنوان شده که مقایسه بودجه سال جاری و لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ از کاهش ۸۷ درصدی اعتبارات بخش روستایی و عشایری حکایت دارد، به نحوی که سهم حدودا ۵.۸ درصدی سال جاری از کل بودجه عمومی کشور به حدود ۰.۷ درصد رسیده است. ضمن اینکه اعتبارات مربوط به راه های روستایی حذف و بخش بهداشت و سلامت روستایی و عشایری هم در ردیف ها دیده نمی شوند.

در این آیتم اکوایران به اعتبارات روستایی در اولین لایحه بودجه ابراهیم رئیسی پرداخته ایم.