تعداد آرای اخذ شده در انتخاب رئیس سومین سال از فعالیت مجلس یازدهم بر خلاف تصور برخی حامیان قالیباف، نشان داد که او مخالفانی جدی در پارلمان دارد؛ ازجمله طیف نزدیک به جبهه پایداری که این بار نامزد خود یعنی مرتضی آقا تهرانی را به میدان فرستادند و او توانست ۵۳ رای کسب کند. مجموع رای مخالفان قالیباف و ۱۰ نماینده ای که ترجیح دادند رای باطله در صندوق ها بیندازند، حاکی از آن است که قالیباف ۸۷ مخالف در مجلس دارد؛ تعدادی که ۳۰ درصد نمایندگان را تشکیل می دهند و در دو سال پیش رو می توانند با اجماع، راه را برای طیف حامی قالیباف سخت کنند.