سابقه طولانی سنگ اندازی پاکستانی ها بر سر راه ترانزیت کالا از ایران،  باعث شد هفت ماه پیش نشست حل اختلاف ترانزیتی بین دو کشور برگزار شود.  

اما نه تنها مشکلات حل نشد، بلکه همچنان بازی پاکستانی ها برای جلوگیری از ورود کامیون های ایرانی به خاک این کشور ادامه دارد.