مدتی پیش هم تصاویری از نامه زنی در چهارمحال بختیاری به رییس جمهور خبری شد.

 

 نامه نگاری با رییس جمهور البته سنتی قدیمی است، سنتی که حالا به دولت ابراهیم رییسی هم ارث رسیده است، اما این سنت چه سیگنال‌های غلطی می‌تواند به جامعه بفرستد؟