برای بهبود وضعیت دریاچه ستادی برای احیای دریاچه ارومیه تشکیل شد، ستادی که قرار بود از سال ۹۴ به مدت ده سال دریاچه ارومیه را به تراز اکولوژیک خود برساند. افزایش دما، کاهش بارندگی، سد سازی و کشاورزی بی‌رویه و عدم تحقق بودجه‌های مصوب ستاد احیا از مهم‌ترین متهمان وضعیت فعلی بزرگترین دریاچه آب‌های شور جهانند. 

در پی به نمک نشستن دریاچه ارومیه، بعضی مسئولان انگشت اتهامشان را به سمت ستاد احیای دریاچه ارومیه نیز برده‌اند. نمایندگان مجلس در همین راستا طرح تحقیق و تفحص از ستاد احیا را کلید زده‌اند. اما چه عواملی مسبب وضعیت فعلی دریاچه ارومیه هستند؟ در این ویدئو مروری بر آخرین وضعیت دریاچه ارومیه داشتیم.