این مهمانی که تا پاسی از شب ادامه داشت، باعث افزایش ترافیک و ازدحام در مترو شد. مهمانی که چند پرسش اساسی را به ذهن مخاطبان متبادر کرده است.

چرا برای ترافیک آن تدبیر جدی اندیشیده نشده بود، هزینه این جشن از کجا تامین شد و آیا برگزاری آن در میانه‌های کرونا، نگرانی درباره شیوع این ویروس را بیشتر می‌کند؟

این ویدیو را ببینید.