نهضت ملی مسکن در حسرت یک ریال؛

در آستانه یک سالگی دولت ابراهیم رئیسی، وزیر راه و شهرسازی رسما به مجلسی ها گفت که تا امروز به طرح ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال، ریالی پول تخصیص نیافته؛ طرحی که ابراهیم رئیسی آن را به عنوان یکی از اصلی ترین وعده هایش مطرح  کرده و همواره از ضرورت اجرای آن گفته است. این نخستین بار است که رستم قاسمی در جمع مجلسی ها به این موضوع اعتراف می کند و می گوید که اگر پول نرسد، روند اجرا کند خواهد شد. هرچند شنیده ها حاکی از آن است که برخی اعضای دولت با این طرح از منظرنحوه تامین مالی آن مخالف اند اما اعلام کسری بودجه، آن هم برای اصلی ترین وعده انتخاباتی رئیسی، می تواند به منزله عقب نشینی مجری طرح یعنی وزارت راه و شهرسازی تلقی گردد.

خط و نشان امیرعبداللهیان برای آمریکا؛

یک روز پس از اعلام تحریم های جدید ضد ایرانی از سوی ایالات متحده و همچنین، بیانیه آمریکا، انگلیس و فرانسه علیه برنامه هسته ای ایران، حسین امیرعبداللهیان برای طرف آمریکایی خط و نشان کشید تا بگوید در میز مذاکره امتیاز نخواهد داد. شب گذشته ایران اعلام کرد که گازدهی به هزار دستگاه سانتریفیوژ نسل جدید را آغاز کرده است.