این طرح در روزهای اخیر با واکنش صاحب‌نظران روبه‌رو شده است، احمد میدری، معاون سابق رفاه اجتماعی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با اکوایران از مفهوم حکومتی کردن امر اجتماعی یاد می‌کند و تصویب این طرح را به ضرر دولت می‌خواند.