او آخرین رهبر شوروی سابق بود که عمدتا به عنوان عامل فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی شناخته می‌شود.

گورباچف به عنوان جوان‌ترین رهبر اتحاد جماهیر شوروی تلاش داشت اصلاحاتی را در نظام شوروی آغاز کند. اما چرا از این تلاش‌ها نتیجه‌ای نگرفت و چطور تراژدی گورباچف را رقم زد؟

نسیم بنایی گزارش می‌دهد.