به گزارش اکوایران، هیئت مذاکره کننده برجام به کاخ دیگری رفته‌اند که یکی از قدیمی‌ترین هتل‌های وین است و اتفاقا بستر موفقیت برجام در سال ۲۰۱۵ بوده است. این کاخ تاریخ جالبی دارد و شاهد حضور افراد عجیبی بوده است.