در این گفت و گو با محمود صادقی نماینده مجلس دهم و رئیس فراکسیون شفافیت، از دلایل به نتیجه نرسیدن این طرح در مجلس دهم و یازدهم پرسیدیم. در این گفتگو می بینید:

تقلیل مقوله شفافیت به افشای فسادهای فردی

سرانجام حساب سپرده قوه قضائیه چه شد؟

تهدید نمایندگان برای رای به لوایح چهارگانه موسوم به اف ای تی اف

چرا شفافیت آرا به نتیجه نرسید؟