وقتی فهرست مسئولانی که حضور فرزندانشان در غرب جنجال آفرینی کرده بررسی می کنیم به اسامی زیادی بر‌خوریم از رئیس جمهور سابق و برادرش گرفته تا رقیب انتخاباتی لاریجانی در انتخابات ریاست جمهوری اخیر یعنی علیرضا زاکانی که در حال حاضر شهردار پایتخت است.

نحوه مواجهه مسئولان مختلف با این موضوع هم متفاوت بوده، بعضی از آنها سعی کرده‌اند تاکید کنند که اختیار بچه‌هایشان با آنها نبوده و فرزندان برای آینده خودشان تصمیم‌هایی گرفته‌اند که لزوما همسو با نظر والدین نبوده است مانند معصومه ابتکار، بعضی‌ها هم سعی کرده‌اند ماجرا را عادی و ناگزیر نشان بدهند و بگویند که بچه‌ها برای تحصیل در رشته‌هایی رفته‌اند که امکان ادامه تحصیل در آنها داخل کشور وجود نداشته است.