به همین بهانه نه تنها ابعاد ماموریت سیمرغ را بررسی کرده‌ایم بلکه به اهمیت این ماهواره‌بر هم اشاره کرده‌ایم.