چندی پیش دولت رییسی لایحه دو فوریتی به مجلس ارائه کرد و مجلس به دو فوریت آن رای نداد. حال این امر با اعتراض رییس دولت سیزدهم مواجه شده و شکایت خود را به نمایندگان ابراز کرد.

قالیباف نیز بعد از صحبت‎های ابراهیم رییسی در جواب او گفت که درخواست دولت، نا به جا بوده و نباید انتظار داشته باشد لایحه ای که تاثیر بسزایی بر معیشت مردم می‎گذارد با سرعت به نتیجه برسد. می‎توان گفت برای اولین بار بود که این دولت و مجلس از یکدیگر به شکل مستقیم شکوه می‎کردند.