برنامه شاخص

بازگشت بورس به دوران رونق

شاخص کل بورس پس از صعود بی‌نظیری که از ابتدای سال 98 تا اواسط مهر داشت، توانست هفته گذشته مرز 310 هزار واحد را بشکند. روند بازار نیز همچنان صعودی است اما آیا شاخص بورس تهران از حبس بازه ای رهایی یافته است یا خیر؟

در این قسمت از برنامه شاخص به وضعیت بازار سرمایه  پرداخته می شود و همچنین دلایل نوسانات اخیر بازار سهام مورد بررسی قرار می‌گیرد. در هفته اول آذر شاهد رشد دو درصدی شاخص کل بورس بودیم و وارد کانال 314 هزار واحد شدیم. کارشناس برنامه به بازدهی  و تحولات صورت گرفته اشاره می کند و تحلیل های فنی خود را ارائه می کند. وی بیان می کند که سهامداران به سهام شرکت های کوچک و متوسط بورسی تمایل بیشتری نشان می‌دهند و نقدینگی در بازار افزایش یافته است که بخش عمده آن در سهام های بانکی بوده است. کارشناسان معتقدند که افزایش قیمت ارز می تواند در روند صعودی بازار اثرگذار باشد و از آنجاییکه بیشتر صنایع بورسی به نرخ ارز وابسته است پس این یکی از  محرک های بازار ارز است. کارشناس برنامه آقای نوربخش معتقد است که سیگنال های موجود در فضای سیاسی و بودجه سال 99 برآوردی از افزایش نرخ ارز می‌دهد.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد