برنامه شاخص

بورس برترین بازار در فصل آخر سال؟

این روزها بازار سهام با سرعت زیادی در مسیر صعودی حرکت کرده و رکوردهای جدیدی را ثبت می‌کند. اما آیا این روند ادامه دار خواهد بود؟ این قسمت از برنامه شاخص این موضوع را بررسی می کند که چگونه میتوانید از سرمایه خود بهترین سود را کسب کنید.

طی هفته های اخیر بازار سرمایه با سرعت زیادی در مسیر صعودی حرکت کرده و توانسته است از ابتدای سال بازدهی 98 درصدی را ثبت نماید. هفته گذشته بازار بازدهی 3درصدی را ثبت نموده درحالیکه بازارهای موازی با نوسان اندک منفی یا بازدهی صفر درصدی روبهرو بوده است. اکثر کارشناسان بازار سهام پیش بینی کرده اند که بازار در هفته آتی با روند مثبت همراه خواهد شد و مولفه های مختلفی از جمله تحرکات ایجاد شده در بازارهای جهانی، نوسانات مثبت نرخ ارز، افزایش نرخ بنزین، انتظار برای افزایش نرخ تورم و انتظار برای انتشار گزارش 9 ماهه شرکت ها موثر بوده است. دلیل شکل گیری روند صعودی بازار سرمایه، نرخ ارز بوده است یعنی تقویت اقتصاد باعث بهبود وضعیت اقتصاد نشده است بلکه رشد نرخ ارز سبب رشد نرخ فروش شرکت‌ها می‌شود.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد