برنامه شاخص

آخرین تصمیم سازمان بورس برای کنترل بازار و تاثیر آن بر بورس

شاخص بورس تهران امروز تحت تاثیر پاسخ ایران به ترور شهید قاسم سلیمانی روند نزولی داشت. البته این نکته قابل ذکر است که نفس شوک های سیاسی کوتاه مدت می‌باشد و حداکثر یک تا دو هفته اثرگذار خواهد بود. به همین جهت شورای بورس برای کنترل بازار، دامنه نوسانات را از ۵ درصد به ۲ درصد کاهش داد اما آیا کاهش دامنه نوسان به ۲ درصد می‌تواند التهابات روانی بازار سرمایه را التیام بخشد؟

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد