برنامه شاخص

عرضه اولیه سهام در بورس

عرضه اولیه سهام از چند روز گذشته آغاز و با استقبال زیادی روبه رو شده است اما ادامه این عرضه با چالش های زیادی همراه است.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد