به گزارش اکوایران، هاشم داداش‌پور با تاکید بر اینکه حدود ۳۹۳ دانشجوی ایرانی در دانشگاه‌های مناطق زلزله‌زده ترکیه مشغول تحصیل هستند، گفت: زلزله ترکیه در زمانی اتفاق افتاد که دانشجویان در بین دو ترم تحصیلی قرار داشتند و بخشی از دانشجویان ما منتقل شده بودند، ولی تلاش وزارت‌خانه‌های امور خارجه و علوم این است که دانشجویان ایرانی از مناطق زلزله‌زده خارج شوند.

وی به ایسنا گفت: در زلزله ترکیه فقط یک دانشجوی ایرانی مشغول به تحصیل در یکی از دانشگاه‌های قبرس مهمان مناطق زلزله‌زده در ترکیه بوده است که متأسفانه در این حادثه جان خود را از دست داد.

او گفته است: وزارت علوم همواره همکاری خود را برای انتقال دانشجویان ایرانی مشغول به تحصیل در دانشگاه‌های خارجی ادامه می‌دهد و هر درخواستی در این زمینه ارائه شود مورد بررسی قرار می‌گیرد.