هاشم داداش پور، معاون وزیر علوم و رییس سازمان امور دانشجویان کشور گفته است: وزارت آموزش عالی عراق در سال ۲۰۲۲ دانشگاه‌های جهان را براساس نظام رتبه‌بندی کیو اس، شانگهای و تایمز ارزشیابی کرده است که در آن تنها ۳۳ دانشگاه ایران برای تحصیل دانشجویان عراقی معتبر شناخته شده‌اند.

در این فهرست نام دانشگاه‌هایی چون خواجه نصیرالدین طوسی، الزهرا و حتی دانشگاه صنعتی اصفهان و علامه طباطبایی به چشم نمی‌خورد. در این ویدئو چند و چون ماجرا را بررسی می‌کنیم.