سازمان مدیریت‌صنعتی با نزدیک ۶ دهه قدمت در امر آموزش و پژوهش، بدون تردید قدیمی‌ترین و معتبرترین مرکز آموزش و پژوهشی در علم مدیریت کشور می‌باشد و بدون شک همکاری آن با گروه رسانه‌ای دنیای‌اقتصاد که بزرگترین و قدیمی‌ترین هلدینگ رسانه‌ای کشور است، قادر خواهد بود فرصت‌های جدیدی را با بهره‌گیری از هم‌افزایی مشترک بیافریند.