این طرح با مخالفت سازمان نظام روانشناسی و مشاوره روبه‌رو شده است، روانشناسان می‌گویند این طرح می‌تواند مرجعیت سازمان نظام روانشناسی را تغییر دهد. در این ویدئو نگاهی به انتقادات و استدلال موافقان این طرح داشته‌ایم.