آیا به نظر شما این فیلم می‌تواند جان تازه‌ای به سینماها ببخشد و بار دیگر سینما را به سبد علایق خانوار اضافه کند؟