موضوعی که علاوه بر تامین نیاز صنعت فولاد و کاهش وابستگی به واردات،‌ منجر به اشتغالزایی خواهد شد. وجیه اله جعفری رییس هیات عامل ایمیدرو نیز  معتقد است اجرای این موضوع تاثیر بسزایی در صرفه جویی ارزی داشته است.