به گزارش اکوایران؛ اظهار بی اطلاعی برخی از مدیران سازمان حمایت در حالی صورت گرفته که در نامه حسین فرهیدزاده سرپرست سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان بر اجرای این طرح تاکید شده است. در نامه فرهیدزاده این نکته مورد توجه قرار گرفته که «در طرح جدید مقرر شده فرایند قیمت گذاری بعد از پیشنهادات صنوف و کارخانه‌داران توسط دفاتر تخصصی وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و بعد از بررسی به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع و بعد از بررسی و تایید، پیشنهاد در ستاد تنظیم بازار تصویب و سپس به استحضار ریاست جمهور خواهد رسید و بعد از تایید ایشان اعلام رسمی شود». در این نامه، اما خبری از جزییات این طرح نیست و در پیگیری های صورت گرفته، متولیان این سازمان یا از وجود این نامه اظهار بی اطلاعی می کنند و یا از دادن اطلاعات از نحوه اجرای طرح خوداری می کنند.