به گزارش اکوایران؛ آمار اعلام شده از سوی وزارت صمت نشان دهنده آن است که در این مدت 23 میلیون و 29 هزار تن محصول منتخب شیمیایی و پتروشیمی در کشور تولید شده است. با توجه به آمار اعلام شده در این مدت 20 میلیون و 130 هزار تن محصول شیمیایی در کشور تولید شده است و مجموع تولید محصولات پلیمری هم برابر با 2 میلیون و 899 تن بوده است.

براساس ارزیابی های صورت گرفته «اکریلونیتریل بوتادین استایرن ABS»، «اوره»، پلی اتیلن ترفتالات «PET»، «آمونیاک» و «سایر محصولات پلیمری» بیشترین رشد تولید را داشته اند و در مقابل «آپوکسین رزین ER»، «پلی کربنات PC»، « پلی بوتادین رابر PBR»، «پلی پروپلین PP» و «پلی استایرین PS»  ثلث اول سال را با رشد منفی تولید به پایان رساندند. 

وضعیت تولید منتخب‌ها

آمار اعلام شده نشان می دهد در این مدت «اکریلونیتریل بوتادین استایرن ABS» رشدی 45.2 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته و توانسته تولید نزدیک به نیمی از محصولات شیمیایی و پتروشیمی را به خود اختصاص دهد.

داده های منتشر شده همچنین نشان دهنده آن است که تولید «اوره» نیز در این دوره رشدی 19.7 درصدی داشته است و رشد «پلی اتیلن ترفتالات «PET» نیز در این بازه زمانی رشدی 18.6 درصدی را ثبت کرد؛ رشد تولید «آمونیاک» هم 11.1 درصد بوده و «سایر محصولات پلیمری» هم در ثلث اول سال رشدی 8.2 درصدی داشته اند.

با توجه به داده های اعلام شده می توان گفت در این مدت «آپوکسین رزین ER» افتی 28.6 درصدی داشته ، افت «پلی کربنات PC» هم در این مدت 25 درصد بوده و « پلی بوتادین رابر PBR» ثلث اول سال را با افت 5.7 درصد داشته است. از سوی دیگر «پلی پروپلین PP» هم در این مدت افتی 2.9 درصدی را ثبت کرده و افت تولید «پلی استایرین PS» نیز برابر با 1.1 درصد بوده است.

شیمایی