به گزارش اکوایران؛  براساس ارزیابی شاخص مدیران خرید عدد به دست آمده در آذرماه برای کل اقتصاد 49.14 و برای بخش صنعت 51.69 واحد بوده است. در این گزارش به این نکته اشاره شده بنگاه‌های اقتصادی همچنان با «نوسان نرخ ارز»، «مشکل تامین مواد اولیه» و «مشکل فروش» دست و پنجه‌نرم می کنند. به‌طورکلی در آذرماه به دنبال افزایش نرخ ارز، شرکت‌ها در تامین مواد اولیه و لوازم موردنیاز با مشکل روبرو بوده‌اند و میزان تقاضا و فروش نیز همچنان برای سومین ماه پیاپی در رکود قرار داشته است. افزایش شدید نرخ ارز و نهاده‌های تولید هم باعث افزایش فشار هزینه تولید شده است که با توجه به کاهش فروش سه ماه اخیر، امکان برنامه‌ریزی برای فعالان اقتصادی حتی در کوتاه‌مدت را غیرقابل‌پیش‌بینی کرده است. با توجه به مشکل خرید مواد اولیه به دلیل افزایش نرخ ارز فعالان اقتصادی پیش‌بینی می کنند که در ماه آینده هم بخش صنعت با مشکل تولید مواجه باشد و با این شرایط تداوم افزایش قیمت کالا دور از ذهن نیست.

در جریان استخراج شاخص مدیران خرید، اگر عدد شاخص بیش از ۵۰ باشد، نشان دهنده این است که اقتصاد به سمت توسعه در حرکت است؛ اما اگر رقم کمتر از ۵۰ باشد، به معنی قرار گرفتن اقتصاد در مسیر انقباض و رکود است.

شاخص 1

شاخص مدیران خرید کل اقتصاد

طبق نظرسنجی انجام شده از بنگاه‌های اقتصادی کشور، شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی نشده) برای کل اقتصاد ایران در آذرماه عدد 49.14 محاسبه شده است که در مقایسه با آبان ماه رکود ملایم‌تری در شاخص کل را نشان می‌دهد. در این ماه همه مؤلفه‌های اصلی کمتر از 50 بوده و شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار تنها شاخصی است که در مرز 50 گزارش است.

براساس این گزارش دو شاخص «موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» و «سرعت انجام و تحویل سفارش» در میان شاخص‌های اصلی و دو شاخص «موجودی محصول در انبار یا کارهای معوق» و «میزان فروش کالا و خدمات» در میان شاخص‌های فرعی سرعت شامخ کل را کند کرده است. از سوی دیگر افزایش «قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» نیز موجب شده تا تولید با مشکلات بسیاری مواجه شود.

ارزیابی‌ها نشان می دهد در آذرماه عدد به دست آمده برای «شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده» 46.41 بوده که در مقایسه با آبان 4.48 واحد کاهش داشته است، کاهش قابل‌توجهی که در هر سه بخش صنعت، خدمات و کشاورزی و ساختمان با کاهش قابل‌توجهی روبرو بوده است. به عقیده فعالان اقتصادی افزایش نرخ ارز فروش مواد اولیه را کاهشی کرده و موجب شده تا شرکت‌ها در تامین مواد اولیه موردنیاز با مشکل روبرو شوند.

از سوی دیگر در این ماه «سرعت انجام و تحویل سفارش» هم 46.41 بوده که نسبت به آبان ماه افتی 4.85 واحدی داشته است.

شاخص «موجودی محصول در انبار یا کارهای معوق» هم در آذر ماه با کاهش به 49.75 رسید، افتی که نشان از کندتر شدن روند تولید دارد.

همچنین در این ماه شاخص «میزان فروش کالاها یا خدمات» هم 48.15 برآورد شده که برای سومین ماه پیاپی در رکود بوده است و در مقایسه با آبان ماه  نرخ کاهش کمتری داشته است. این شاخص در بخش‌های ساختمان و خدمات و کشاورزی با کاهش بیشتری همراه بوده، اما فعالان بخش صنعت، فروش در محدوده خنثی را به ثبت رسانده‌اند.

شاخص قیمت خرید مواد اولیه و لوازم موردنیاز هم در آذر ماه 85.25 با شیب بیشتری نسبت به ماه قبل افزایش داشته و به بالاترین مقدار خود از خردادماه رسیده است و شاخص قیمت محصولات تولید شده یا خدمات ارائه شده (58.58) به بیشترین مقدار 5 ماهه خود رسیده است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران از شاخص قیمت مصرف‌کننده در آذرماه، نرخ تورم ماهانه آذرماه نسبت به ماه قبل 1.9 درصد رسیده و تورم ماهانه برای گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات 3.3 درصد بوده است.

هرچند عوامل اثرگذار در رشد اقتصادکلان در آذرماه هرچند شکل کاهشی داشته‌اند، اما ارزیابی صورت گرفته نشان می دهد شاخص «انتظارات تولید در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده» در مقایسه با ماه قبل با شدت بسیار کمتری افزایش داشته‌است. علیرغم انتظارات خوشبینانه به بهبود فعالیت‌ها در بخش صنعت، فعالان اقتصادی در بخش ساختمان، انتظارکاهش شدید فعالیت‌ها را در آذر ماه دارند.

شامخ 2

شاخص مدیران خرید در بخش صنعت

بر اساس داده‌های به‌دست‌آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت (تعدیل فصلی نشده) در آذرماه عدد 51.69 به دست آمده است. باتوجه به ارزیابی‌ها می توان گفت در این ماه شاهد افت فعالیت‌های بخش صنعت در مقایسه با ماه قبل بوده‌‌‌ایم و شاخص کل با نرخ رشد کمتری همراه بوده است. در آذرماه در میان مؤلفه‌های اصلی بخش صنعت «میزان سفارشات جدید مشتریان» و «موجودی مواد اولیه» عدد کمتر از 50 را ثبت کرده‌اند.

بر اساس داده‌های به‌دست‌آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت (تعدیل فصلی نشده) در آذرماه عدد 51.69 به دست آمده است، حاکی از افت فعالیت‌های بخش صنعت در مقایسه با ماه قبل است و شاخص کل با نرخ رشد کمتری همراه بوده است.

شامخ 3