بهروز رحمتی - معاون تولید شرکت ملی مس ایران - در این باره می‌گوید: زمان لازم برای احداث یک خط ۲۰ میلیون تنی با خط ۵ میلیون تنی یکسان است؛ در نتیجه دستیابی به این عدد ساده است؛ اما بزرگترین چالش بحث خودتحریمی است که باید آن را حل کرد.