واحدهای 60 تا 80 مترمربعی بیشترین تقاضای پایتخت/سهم واحدهای 40 متری در خرید و فروش چقدر است؟

واحدهای مسکونی با مساحت 60 تا 80 مترمربع بیشترین تقاضا و واحدهای با متراژ کمتر از 40 مترمربع کمترین تقاضا را برای معاملات در تهران داشتند.

  • بررسی معاملات مسکن در مناطق 22 گانه نشان می دهد به ترتیب واحدهای 60 تا 80 مترمربع با سهم 26.3 درصدی، واحدهای 40 تا 60 مترمربعی با سهم 20.1 درصدی و واحدهای با متراژ 100 تا 120 مترمربعی بیشترین تقاضای خرید را به خود اختصاص دادند. همچنین واحدهای مسکونی کمتر از 40 مترمربع حدود 2 درصد از خرید و فروش مسکن در تهران را به خود اختصاص دادند.
  • بیشترین افزایش قیمت برای واحدهای کمتر از 40 مترمربع بوده است که بیش از 51 درصد در اسفند98 نسبت به اسفند97 افزایش قیمت داشته اند.
  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد