قیمت مسکن در 9 منطقه پایتخت کاهشی شد

جدیدترین گزارش وزارت راه و شهرسازی از بازار در فروردین

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد