«نوساز»ها نیست شدند!

چرا ضربان بازار واحدهای نوساز به شمارش افتاده است؟

سهم واحدهای نوساز از خرید و فروش آپارتمان در تهران به کمتر از 40 درصد رسیده است. این در شرایطی است که سه سال پیش همین موقع نزدیک به 55 درصد از معاملات خانه در تهران به واحدهای نوساز اختصاص داشت.

چرا ضربان بازار واحدهای نوساز به شمارش افتاده است؟

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد