پاسخ به دو پرسش متقاضیان مسکن ملی

ساخت بیش از نیمی از واحدهای مسکن ملی آغاز شده است. به زودی تعدادی از این واحدها به متقاضیان تحویل می‌شود. متقاضیان باید در مهلت تعیین شده نسبت به واریز وجه اولیه اقدام کنند. این برنامه «ضربان مسکن» اکوایران (تلویزیون اینترنتی دنیای اقتصاد) نگاه اجمالی به آخرین وضعیت اجرای پروژه مسکن ملی داشته است.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد